Dziś jest 30 listopada 2015, imieniny Andrzeja, Maury, Ondraszka.
Wydawca - Grupa IMAGE Sp. z o.o.Prawo Drogowe@NEWS
 
Oferujemy Państwu zbiór serwisów informacyjnych PRAWO DROGOWE@NEWS. Dzięki świadczonej Państwu usłudze piar-u (przeglądanie prasy i internetu) będziecie otrzymywali raz w tygodniu informacje dotyczące:
  • projektowanych, dyskutowanych, uchwalonych, opublikowanymi i wchodzących w życie aktów prawnych z zakresu prawa drogowego, transportu i drogownictwa,
  • bezpieczeństwa, zmieniających się zasadach i wszelkich innych wydarzeń z zakresu ruchu i drogownictwa,
  • informacje międzynarodowe, krajowe, regionalne,
  • zagadnień zawartych w przesyłanych nam pytaniach.
R E K L A M A


kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
22.7.2010
Obowiązkowy alcolock (alkomat z blokadą silnika)
Kategorie:  » Unia Europejska  » wypadki drogowe  » alcolock

W Polsce odsetek zabitych na drogach (co roku na milion mieszkańców ginie 120 osób) należy do najwyższych w UE: gorzej jest tylko w Grecji i Rumunii (tu 130 ofiar na milion mieszkańców) - niestety znamy tę statystykę. W dodatku liczba ofiar śmiertelnych spada powoli - podała Komisja Europejska, która przedstawiła strategię zmniejszenia o połowę liczby zabitych na drogach do 2020 r. Od 2001 r. liczbę śmiertelnych wypadków w Polsce udało się ograniczyć jedynie o 17 proc. Gorszy wynik uzyskała tylko Bułgaria oraz Rumunia i Malta - w tych dwóch ostatnich krajach ofiar śmiertelnych przybyło. Średnia w UE to 69 ofiar na milion mieszkańców. Tymczasem Łotwa, Hiszpania, Estonia i Portugalia w ciągu ostatnich lat ograniczyły liczbę ofiar o co najmniej połowę. KE chce, by za ich przykładem poszły kolejne kraje, i przyjęła ambitny plan, zgodnie z którym liczba śmiertelnych ofiar wypadków na drogach Europy ma zmniejszyć się o połowę w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Unijny komisarz ds. transportu Siim Kallas ocenia Program Bezpieczeństwa na Drogach UE 2011-2020 jako wszechstronny: zakłada bardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa pojazdów (tzw. inteligentne samochody), budowę bezpieczniejszych dróg, udoskonalone szkolenia kierowców i innych użytkowników dróg oraz skuteczniejsze egzekwowanie przepisów ruchu drogowego. KE zastanawia się też nad wprowadzeniem obowiązku montowania alkomatów w niektórych kategoriach pojazdów (jak autobusy szkolne) albo w pojazdach kierowców, którzy mają na koncie jazdę po pijanemu. Komisja Europejska chce wprowadzenia obowiązkowych alkomatów z blokadą rozruchu silnika (tzw. alcolock) oraz skutecznych kar za wykroczenia na terenie całej UE, ale także bezpieczniejszych technologii w samochodach i motocyklach. Urządzenie alcolock oferowane jest obecnie jako wyposażenie dodatkowe przez niektórych producentów samochodów. Jest ono całkowicie zintegrowane z pojazdem. Aby móc uruchomić silnik, kierowca musi najpierw wykonać test na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Alcolock miałby być również obowiązkowo stosowany przez niektóre grupy zawodowe, np. kierowców gimbusów. Ważnym krokiem będzie przyjęcie prawnie wiążących środków w zakresie transgranicznej wymiany informacji w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego. Komisja Europejska zapowiada również kampanie informacyjne dotyczące bezpiecznej jazdy na terenie całej wspólnoty oraz obstaje za nasileniem kontroli na poziomach krajowych.

Pozwoli to na sprawne identyfikowanie i skuteczne karanie cudzoziemców za takie przewinienia jak brak pasów, przekroczenie dozwolonej prędkości, jazda pod wpływem alkoholu i ignorowanie sygnalizacji świetlnej.

Komisja przyjęła nowy program bezpieczeństwa na drogach, który będzie realizowany w latach 2011-2020. W tym czasie liczba śmiertelnych wypadków drogowych ma się zmniejszyć o połowę.

 

 

(Fot.: PD@N 352-20)

Alcolock wykorzystuje nowoczesną technologię ogniw paliwowych, zapewniając wysoką jakość i dokładność pomiaru. Składa się z jednostki głównej, wbudowanej w deskę rozdzielczą, oraz jednostki pomiarowej, umieszczonej w kabinie. Aby wykonać test, wystarczy dmuchać w ustnik przez 5 sekund. W razie potrzeby unieruchamia rozrusznik i jest wyposażony w rejestrator zdarzeń. Aby móc uruchomić silnik, kierowca musi najpierw wykonać test na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, przez pięć sekund dmuchając w ustnik jednostki pomiarowej. Jeżeli stężenie alkoholu nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości, na wyświetlaczu pojawia się informacja Uruchom silnik. W przeciwnym razie, wyświetlacz pokazuje komunikat Blokada i silnika nie da się uruchomić.

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
egzamin na prawo jazdy - word, egzaminatorzy word w Suwałkach word w Suwałkach word w Poznaniu